Změna názvu knihovny

Od 1. ledna 2023 naše organizace mění název ze Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace na Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

V souvislosti s touto změnou nás v průběhu letošního roku čeká rozsáhlý rebranding, v rámci něhož bude kompletně změněna naše vizuální identita, jež bude vycházet z nového vizuálního stylu našeho zřizovatele Ústeckého kraje. Na tvorbě nového loga knihovny a dalších souvisejících materiálů se v současné době pracuje. 

Pro naše čtenáře a další uživatele se v tuto chvíli nic zásadního nemění. Všechny čtenářské registrace jsou platné. Nadále tak můžete využívat všechny služby knihovny tak, jak jste zvyklí. 

K datu 18. 1. 2023 je vydán nový Knihovní řád, který reflektuje změnu názvu knihovny.

Podrobnější informace o změně názvu knihovny naleznete v tiskové zprávě.