Vzdělávání 2017

A. Semináře, workshopy a školení v roce 2017

Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven bylo podpořeno Ústeckým krajem.

_____________________________________________________________________________

B. Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji v roce 2017

Získali jsme dotaci z podprogramu VISK 2 – mimoškolní vzdělávání knihovníků v ICT. Kurzy proběhly v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n. L. a v Městské knihovně Louny.

Projekt VISK 2 se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Kurzy v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n. L.:

 • Word – kondiční kurz (5 hod., Mgr. Marek Semančík) – pátek 5. 5. 2017 Pozvánka
 • Excel – kondiční kurz (5 hod., Mgr. Marek Semančík) – pátek 12. 5. 2017 Pozvánka
 • Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše (5 hod., Mgr. Marek Semančík) – pátek  19. 5. 2017 Pozvánka
 • Tvorba propagačních materiálů a brožur jednoduše (5 hod., Mgr. Marek Semančík) – středa 24. 5. 2017 Pozvánka
 • Microsoft Office 2010 (15 hod., Mgr. Marek Semančík) – pátek 6. 10., 20. 10. a 10. 11. 2017 Pozvánka
 • E-knihy, e-čtečky (5 hod., Ing. Jiří Pavlík) – čtvrtek 12. 10. 2017 Pozvánka
  E-knihy, e-čtečky, e-výpůjčky
  eReading
  Flexibooks
 • E-knihy, e-čtečky (5 hod., Ing. Jiří Pavlík) – čtvrtek 19. 10. 2017 Pozvánka
 • Windows 10 a novinky v oblasti informačních technologií (5 hod., Mgr. Marek Semančík) – středa 22. 11. 2017 Pozvánka
 • Windows 10 a novinky v oblasti informačních technologií (5 hod., Mgr. Marek Semančík) – pátek 24. 11. 2017 Pozvánka

Kurzy v Městské knihovně Louny:

 • Tvorba webových stránek (10 hod., Ing. Petr Kučera) – čtvrtek 15. 6. a 22. 6. 2017 Pozvánka
 • Rešeršní strategie, rešeršní služby, využívání elektronických informačních zdrojů (10 hod., doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.) – čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9. 2017 Pozvánka

___________________________________________________________________