Výměnné soubory

Výpůjční řád knižního fondu výměnného souboru Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

logo2.jpg, 710B Knižní fond výměnného souboru vytváří a obhospodařuje okresní metodické oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Slouží k doplnění knižních fondů místních lidových knihoven okresu Ústí nad Labem.

 

logo2.jpg, 710B Knihy z tohoto fondu se půjčují místním lidovým knihovnám podle výběru knihovníka MLK, popřípadě pracovníků okresního metodického oddělení. Vybrané soubory se do jednotlivých knihoven půjčují na dobu dohodnutou mezi knihovníkem a okresním metodickým oddělením, nejdéle však na dva roky. Za včasné a úplné vracení souboru odpovídá knihovník místní lidové knihovny.

 

logo2.jpg, 710B Knihy ze souborů zapůjčených do knihovny se půjčují čtenářům v souladu s platným výpůjčním řádem jednotlivých místních lidových knihoven. Pokud čtenář ztratí vypůjčenou knihu, zaplatí plnou pořizovací cenu knihy a příplatek 40,- Kč za knihovnické zpracování. Celkovou finanční částku za ztracenou knihu, včetně knižního lístku předá knihovník při vrácení souboru okresnímu metodickému oddělení.

 

logo2.jpg, 710B Pro lepší orientaci jsou beletristické knihy na hřbetě označeny piktogramy. Přehled piktogramů najdete zde.