1. Kulturní fórum Ústeckého kraje – program

Téma: ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Moto: “Máme ESO v rukávu” (edukace – spolupráce – otevřenost)

19. 6. 2019 Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3

17.45–18.00  prezence účastníků

18.00–18.30  koncert Ivo Jahelky, křest Knihovnického songu a publikace k 100. výročí knihovního zákona

18.30–19.00  slavnostní otevření Poradenského a edukačního centra, workshop

19.00–21.00  raut

 20. 6. 2019 Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 3

09.00–10.00  prezence účastníků

10.00–10.15  zahájení konference a přivítání hostů, zdravice místopředsedy Senátu ČR Jiřího Růžičky a hejtmana ÚK Oldřicha Bubeníčka, překvapení fóra

Dopolední blok (10.15–12.30)

10.15­–10.45  Průmyslová revoluce 4.0 

přednášející: Lukáš Rejchrt, Creative director, Co-founder Edhance

anotace: Příspěvek by nám měl odpovědět na následující otázky: Jak ovlivňuje průmysl 4.0 individuální a společenský život dnešní společnosti? Připravuje současné vzdělávání pro úspěch na trhu práce ve 21. století? Které kompetence jsou klíčové k přežití v době informační revoluce a jakou roli mohou mít kulturní instituce?

 

10.45–11.45  Perspektivy spolupráce kulturních institucí a škol ve 21. století           

přednášející: Mgr. Tomáš Štefek, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno, PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně NÚV Praha, Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVKUL

anotace: Příspěvky nám pomohou otevřít diskuzi z úhlu akademického, pedagogického a knihovnického.

11.45–12.30  Diskuze

 

12.30–13.30  Přestávka na oběd

Odpolední blok (13.30–17.00)

13.30–14.00  Digitální džungle pro děti – nebo pro nás?

přednášející: Mgr. Jan Kršňák, Rodina Offline

anotace: Příspěvek nám odpoví na otázku “Jak přežít v digitální džungli?”.

14.00–15.00 Klíčové projekty kulturních institucí a příklady dobré praxe

Klíčové projekty českého knihovnictví (PhDr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP)

Projekt „Vzdělávat a bavit“ (Mgr. Jan Holovský, Ministerstvo kultury ČR)

Projekt „Teen Age University“ (Ing. Lenka Babicová, garantka projektu TAU, UJEP UL)

Projekt „Třetí věk“ (Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka Městské knihovny v Lounech)

Projekt „Mít svět přečtený“ (J. Starý, SVKUL; Mgr. M. Kaucká, Muzeum města UL)

Neobyčejné možnosti neformálního vzdělávání (M. Brůnová, Dis., Muzeum Chomutov)

15.00–16.00  Diskuze, workshop “Poker nebo Bridge”, závěr konference

16.00–17.00  Pro zájemce prohlídka zrekonstruované Wolfrumovy vily SVK Ústí n. L., prohlídka Poradenského a edukačního centra SVK Ústí n. L., prohlídka expozic Muzea města Ústí n. L.

 

Partneři:
Hlavní partner: Ústecký kraj.

Odborní garanti: SDRUK, SKIP, AKVŠ, AGM, NÚV, MK ČR, MŠMT ČR, UJEP.

 

Změna programu vyhrazena.