Knihovník Ústeckého kraje

Krajská knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP od roku 2015 vyhlašují každoročně ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“.
Cena je určena knihovnicím a knihovníkům ve veřejných knihovnách v obcích a městech s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0 a oceňována je jejich aktivní činnost, jíž rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, kde knihovna působí.
Návrhy na nominace pracovníků knihoven se podávají písemně nebo pomocí webového formuláře do konce května.

Více informací: Pravidla k ocenění “Knihovník Ústeckého kraje”

 

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2019“

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásili další ročník ocenění “Knihovník Ústeckého kraje”. Nominace lze podávat do 31. 5. 2019, více zde.

 

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2018“

  1. místo: Mgr. Karel Singer, Obecní knihovna Háj u Duchcova, region Teplice
  2. místo: Helena Černá, Místní knihovna v Měděnci, region Chomutov
  3. místo: Vratislava Ekrtová, Místní knihovna Libčeves, region Louny

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo 14. 9. 2018 na Zahradě Čech v Litoměřicích

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

 

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2017“

1. místo: Zdena Hlaváčková, Místní knihovna Proboštov, region Teplice

2. místo: Jaroslava Zenkerová, Místní knihovna Liběšice, region Litoměřice

3. místo: Marie Dvořanová, Obecní knihovna ve Velkém Březně, region Ústí nad Labem

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo 12. 12. 2017 na slavnostním Zlatém večeru v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

Prezentace (autor: Vladimíra Řeháková)

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

 

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2016“

  1. místo: ing. Iva Fořtová, Místní knihovna ve Vědomicích
  2. místo: Ivana Horčicová, Místní knihovna Bžany
  3. místo: Sylvie Jahelková, Obecní knihovna Staňkovice

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo v sobotu 24. září 2016 v Kulturním domě Zastávka v Lounech.

Prezentace (autor: Vladimíra Řeháková)

Fotogalerie (autor fotografií: Jan Černecký)

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

 

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2015“

1. místo: manželé Hana a Miroslav Bláhovi, Kostomlaty pod Milešovkou

2. místo: Pavla Kučerová, Mšené – Lázně

3. místo: Anita Hermannová, Horní Podluží

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo za účasti představitelů Ústeckého kraje, hostů a kolegů z celé republiky 6. 11. 2015 při příležitosti oslav 70. výročí vzniku Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Prezentace (autor: Vladimíra Řeháková)

Všem oceněným sdrečně blahopřejeme!