Knihovník Ústeckého kraje

Krajská knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP od roku 2015 vyhlašují každoročně ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“.
Cena je určena knihovnicím a knihovníkům ve veřejných knihovnách v obcích a městech s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0 a oceňována je jejich aktivní činnost, jíž rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, kde knihovna působí.
Návrhy na nominace pracovníků knihoven se podávají písemně nebo pomocí webového formuláře do konce května.

Více informací: Pravidla k ocenění “Knihovník Ústeckého kraje”

NOMINACE NA OCENĚNÍ „KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2020“

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašují další ročník ceny “Knihovník Ústeckého kraje”, jež má podpořit a motivovat aktivní knihovníky a ocenit jejich práci.

Návrhy na ocenění obsahující jméno knihovnice/knihovníka, název a adresu knihovny, název zřizovatele nebo provozovatele, zdůvodnění nominace a jméno (název) a kontakt navrhovatele lze do 31. 5. 2020 zasílat pomocí formuláře nebo e-mailem na adresu bednarova@svkul.cz.

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2019“

  1. místo: Mgr. Věra Jaborová, Místní knihovna Hrobce, region Litoměřice
  2. místo: Vlasta Součková, Městská knihovna v Trmicích, region Ústí nad Labem
  3. místo: Alena Veselá, Místní knihovna v Měrunicích, region Teplice

Dále komise navrhla speciální ocenění: za dlouhodobou a obětavou činnost v knihovně Marcele Smolíkové z Místní veřejné knihovny Málkov (region Chomutov), za obětavou činnost v knihovně Anitě Hermannové z Obecní knihovny v Horním Podluží (region Děčín) a za obětavou činnost při práci s menšinami Růženě Horákové z Místní knihovny Cítoliby (region Louny).

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění se uskutečnilo 30. 9. 2019  v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem. Během slavnostního večera proběhl i křest publikace Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu.

Prezentace (autor: Radka Havlicová)

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2018“

  1. místo: Mgr. Karel Singer, Obecní knihovna Háj u Duchcova, region Teplice
  2. místo: Helena Černá, Místní knihovna v Měděnci, region Chomutov
  3. místo: Vratislava Ekrtová, Místní knihovna Libčeves, region Louny

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo 14. 9. 2018 na Zahradě Čech v Litoměřicích.

Prezentace (autor: Radka Havlicová)

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2017“

1. místo: Zdena Hlaváčková, Místní knihovna Proboštov, region Teplice

2. místo: Jaroslava Zenkerová, Místní knihovna Liběšice, region Litoměřice

3. místo: Marie Dvořanová, Obecní knihovna ve Velkém Březně, region Ústí nad Labem

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo 12. 12. 2017 na slavnostním Zlatém večeru v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

Prezentace (autor: Vladimíra Řeháková)

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2016“

  1. místo: ing. Iva Fořtová, Místní knihovna ve Vědomicích
  2. místo: Ivana Horčicová, Místní knihovna Bžany
  3. místo: Sylvie Jahelková, Obecní knihovna Staňkovice

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo v sobotu 24. září 2016 v Kulturním domě Zastávka v Lounech.

Prezentace (autor: Vladimíra Řeháková)

Fotogalerie (autor fotografií: Jan Černecký)

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2015“

1. místo: manželé Hana a Miroslav Bláhovi, Kostomlaty pod Milešovkou

2. místo: Pavla Kučerová, Mšené – Lázně

3. místo: Anita Hermannová, Horní Podluží

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo za účasti představitelů Ústeckého kraje, hostů a kolegů z celé republiky 6. 11. 2015 při příležitosti oslav 70. výročí vzniku Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Prezentace (autor: Vladimíra Řeháková)

Všem oceněným sdrečně blahopřejeme!