Pro knihovny

(pro knihovny regionu)

800px-CZ_Cechy_Morava_kraje

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., krajskou knihovnou, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, a to od 1. 7. 2001.
Na základě vládního usnesení č. 68 ze dne 16. ledna 2002 o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven zajišťuje a koordinuje plnění regionálních funkcí prostřednictvím sedmi základních knihoven, pověřených výkonem regionálních funkcí v Ústeckém kraji.

Cílem regionálních funkcí je zaručit dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispívat k vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými knihovnami.
Krajské metodické oddělení (KMO) plní regionální funkce na území celého kraje, na území okresu Ústí nad Labem je vykonává prostřednictvím okresního metodického oddělení OMO.