Internet

Uživatelé knihovny mohou internet v současné době využívat v budovách:

  • Velká Hradební 45 a 49: Oddělení studoven (7 počítačů), Oddělení časopisů (2 počítače)
  • W. Churchilla 3: Dětské oddělení (3 počítače), Oddělení cizojazyčné literatury (5 počítačů)
  • Na všech pobočkách knihovny

Wi-Fi

Wi-Fi - logo

V prostorách obou hlavních budov Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem knihovny se můžete bezdrátově připojit k internetu pomocí Wi-Fi. Veřejná síť se jmenuje svkul.public a šifrovací klíč je svkul.public. Použité šifrování je WPA PSK. Knihovna neposkytuje hardwarové zařízení a nekonfiguruje vlastní zařízení uživatelů. Knihovna neručí za chování a škody způsobené při práci s wi-fi připojením na soukromých zařízeních uživatelů knihovny.

Blokování nevhodných stránek

Knihovna využívá na počítačích s přístupem na internet a pro wifi připojení k blokování vybraných nevhodných stránek službu i-bezpecne.cz.

Pravidla přístupu k výpočetní technice