Nabídka pro 1. stupeň ZŠ

Nabídka lekcí pro základní školy – leták (formát pdf, 4294 kB)

Základní lekce k seznámení s knihovnou

Anotace: Lekce je koncipována jako základní seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití. Děti se dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí. Součástí je ukázka zajímavých knih z fondu, prohlídka Dětského oddělení, základní seznámení s uspořádáním knihovny. Lekce je vedena aktivizační formou dle věku dětí se zapojením nejrůznějších aktivit.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 45 minut
cílová skupina: 1.–2. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Obecné seznámení s knihovnou a nabízenými službami. Knihovna nejen jako půjčovna knih, ale také místo setkávání a trávení volného času.

Knihovna je vaše!

Anotace: První návštěva v knihovně pro starší žáky. Vzájemně poznávací hra, ve které se žáci dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí a jak je uspořádána, dále jak pracovat s on-line katalogem a jak najít knihu v prostředí knihovny.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3.–5. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Obecné seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití doplněné o základní vyhledávání knih pomocí on-line katalogu knihovny. Práce s postoji žáků; anonymní i otevřená konfrontace očekávání a nabídky, orientace v on-line katalogu i v knihovně, práce s informačními zdroji.

Čtenářské a tematické lekce

Hrajeme si s písmenky

Anotace: Lekce pro začínající čtenáře. Práce s písmeny, spojování do slabik, rozvoj slovní zásoby a představivosti, práce ve skupinách, zážitkové čtení.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 45 minut
cílová skupina: 1. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, rozvoj samostatné a týmové práce. Podpora čtenářství.

Bruncvík a rytíři

Anotace: Rytíři a jejich doba jako základní téma lekce. Pověst o Bruncvíkovi a lvu. Synonyma. Animovaný film.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 2. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Sdílení čtenářského zážitku a posilování vztahu k literatuře, propojování historických, kulturních a jiných informací, rozvoj slovní zásoby a mezilidských vztahů, práce v týmu.

Jak vypadá spisovatel?

Anotace: Seznámení se základními literárními žánry, rozvoj slovní zásoby, základní vyhledávání knih a orientace v Dětském oddělení, současní spisovatelé.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 2. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Práce s literárními prameny, rozvoj informační a oborové gramotnosti.

Kiko a tajemství papírového motýla

Anotace: Japonská školačka na zámku v Kroměříži? Neznalost jazyka jako handicap? Hlasité čtení, čtení s porozuměním, práce s informačními zdroji.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3.–4. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, mezilidské vztahy a komunikace, rozvoj týmové práce.

Velká psí knížka

Anotace: Pes přítel člověka. Debata nad knihou, práce s textem a informačními zdroji, hlasité čtení, sdílení zážitku. Psí hrdinové v knihách.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3.–4. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, rozvoj týmové práce, ohleduplný vztah k přírodě, mezilidské vztahy.

Naše město v pověstech a nyní

Anotace: Literární putování nad mapou Ústí nad Labem. Hlasité čtení s porozuměním, komiksová dílna, práce s mapou. Vyhledávání dokumentů pomocí online katalogu. Animovaný film.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3.–5. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, utváření vztahu k městu, ve kterém žiji.

Příběhy v korunách stromů

Anotace: Život ve větvích s Tobiášem Lolnessem a Stromovkou zpátky na Zem. Stromy jako hrdinové příběhů i superhrdinové naší planety. Čtení s porozuměním, práce s informačními zdroji.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3.–5. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, utváření ohleduplného vztahu k přírodě, rozvoj týmové práce.

Hodnota Evropy, otázka hodnot

Anotace: Účastníci se zábavnou formou dozvědí více o společných evropských hodnotách.

místo konání: Vědecká půjčovna, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3.–5. ročník ZŠ
kontakt: cipex@svkul.cz, tel. č. 475 220 811, linka 224

Cíl: Zajistit, aby si mladí lidé byli vědomi hodnot, které se dodržují napříč Evropou, navázat vzájemný dialog a zamyslet se nad tímto tématem.

Bingo

Anotace: Lekce zaměřená na vyhledávání knih pomocí online katalogu a seznámení s doporučenou literaturou.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 5. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, týmová práce.

Pán prstenů

Anotace: Lekce zaměřená na vyhledávání knih pomocí on-line katalogu.

místo konání: Dětské oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 5. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, týmová práce.

Znáte Londýn?

Anotace: Žáci se zábavnou formou seznámí s pamětihodnostmi Londýna, s jeho nejznámějšími atraktivními místy a památkami. Žáci během lekce vyhledávají informace na PC, v katalogu knihovny mají za úkol najít publikace, které se danému tématu věnují. Pro další zájemce je připraveno pexeso k rozšíření a procvičení slovní zásoby.
Pozn.: Aktivita je pouze doplněním návštěv tříd ohledně cambridgeských zkoušek.

místo konání: Oddělení cizojazyčné literatury, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 15 minut
cílová skupina: 5. ročník ZŠ
kontakt: oal@svkul.cz, tel. č. 475 209 126, linka 125

Cíl: Zpestřit klasickou exkurzi v Oddělení cizojazyčné literatury. Hravou formou žáky zapojit do vyhledávání v katalogu a seznámit je s fondem a možnostmi daného oddělení. Přiblížit jim pamětihodnosti hlavního města Velké Británie Londýna.

Slovíčkový mix

Anotace: Žákům je promítnuto krátké video, po jehož zhlédnutí obdrží kartičky se slovy a jejich úkolem je sestavit příběh, který se odehrával na videu, pomocí slov, jež mají k dispozici. Další variantou je skládání slov do vět a celků dle vlastní fantazie (pomocí slov na kartičkách).
Pozn.: Aktivita je pouze doplněním návštěv tříd ohledně cambridgeských zkoušek.

místo konání: Oddělení cizojazyčné literatury, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 15 minut
cílová skupina: 5. ročník ZŠ
kontakt: oal@svkul.cz, tel. č. 475 209 126, linka 125

Cíl: Zpestřit klasickou exkurzi v Oddělení cizojazyčné literatury. Hravou formou žáky zapojit do vyhledávání v katalogu a seznámit je s fondem a možnostmi daného oddělení. Rozšíření anglické slovní zásoby.

Pohádková hudba

Anotace: V rámci lekce budou žákům představeny tradiční české pohádky a jejich hudba. Následně si zazpívají a nakreslí svůj oblíbený hudební nástroj. Na závěr lekce proběhne exkurze multimediálního oddělení, kde budou žáci seznámeni s fondem a nabídkou multimediálního oddělení.

místo konání: Multimediální oddělení, W. Churchilla 3
doba trvání lekce:
90 minut
cílová skupina:
žáci I. stupně ZŠ
kontakt: hudebni@svkul.cz

Cíl: Žáci budou seznámeni s českými hudebními pohádkami, s písněmi, které v těchto pohádkách vyskytují, zkusí si některé z nich zazpívat a nakonec si žáci sami namalují či vybarví svůj nejoblíbenější hudební nástroj.