Oddělení a pobočky

SVK je rozdělena na vědeckou a lidovou část. V lidové části, která sídlí v budově v ul. W. Churchilla č. 3, se nachází Lidová půjčovna, Dětské oddělení, Multimediální oddělení, Oddělení cizojazyčné literatury (anglický jazyk), Poradenské a edukační centrum, Zvuková knihovna sloužící nevidomým a zrakově postiženým občanům, ředitelství, programové a PR oddělení, ekonomicko-hospodářské oddělení a oddělení správy majetku. Ve vědecké části, která sídlí v budovách v ul. Velká Hradební č. 45 a 49, je umístěna Vědecká půjčovna, Oddělení studovenOddělení časopisů, Oddělení cizojazyčné literatury, Oddělení doplňování a zpracování fondu a také návratový automat. Služby pro čtenáře (= městská funkce knihovny) zajišťuje 5 poboček v jednotlivých částech města – Hornická, Kamenný Vrch, Klíše, Krásné Březno a Stříbrníky. V ul. Velké Hradební 51 je Oddělení regionálních funkcí (Krajské metodické oddělení a Okresní metodické oddělení).

Schéma budovy v ulici W. Churchilla 3

Lidová část knihovny v ulici W. Churchilla 3

Schéma budovy v ulici Velká Hradební 45

Vědecká část knihovny v ulici Velká Hradební 45