Oddělení a pobočky

SVK je rozdělena na vědeckou a lidovou část. V lidové části, která sídlí v budově v ul. W. Churchilla č. 3, se nachází lidová půjčovna, dětské oddělení, hudební oddělení, oddělení cizojazyčné literatury, zvuková knihovna, sloužící nevidomým a zrakově postiženým občanům, ředitelství, ekonomické oddělení, hospodářská správa a oddělení doplňování a zpracování fondu. Ve vědecké části, která sídlí v budovách v ul. Velká Hradební č. 45 a 49, je umístěna vědecká půjčovna, všeobecná studovna, studovna literárně vědní regionální studovna, studovna výtvarného umění a oddělení časopisů, dále technické služby a provozní zázemí. Služby pro čtenáře (= městská funkce knihovny) zajišťuje 6 poboček v jednotlivých částech města – Hornická, Kamenný Vrch, Klíše, Krásné Březno a Stříbrníky. V ul. Velké Hradební 51 je okresní metodické oddělení.

 

schéma budovy v ulici W. Churchilla 3

schéma budovy v ulici W. Churchilla 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schéma budovy v ulici W. Hradební 45

schéma budovy v ulici V. Hradební 45