Oddělení a pobočky

SVK je rozdělena na vědeckou a lidovou část. V lidové části, která sídlí v budově v ul. W. Churchilla č. 3, se nachází Lidová půjčovna, Dětské oddělení, Multimediální oddělení, Poradenské a edukační centrum, Zvuková knihovna sloužící nevidomým a zrakově postiženým občanům, ředitelství, programové a PR oddělení a ekonomické oddělení. Ve vědecké části, která sídlí v budovách v ul. Velká Hradební č. 45 a 49, je umístěna Vědecká půjčovna, Oddělení studovenOddělení časopisů, Oddělení cizojazyčné literatury, Oddělení doplňování a zpracování fondu a také návratový automat. Služby pro čtenáře (= městská funkce knihovny) zajišťují 4 pobočky v jednotlivých částech města – Hornická, Klíše, Neštěmice a Stříbrníky. V ul. Velké Hradební 51 je Oddělení regionálních funkcí (Krajské metodické oddělení a Okresní metodické oddělení).

Schéma budovy v ulici Velká Hradební 45

Vědecká část knihovny v ulici Velká Hradební 45 (přístavba)

Velká Hradební 49 (Wolfrumova vila)

Vědecká část knihovny v ulici Velká Hradební 49 (Wolfrumova vila)

Lidová část knihovny v ulici W. Churchilla 3

Lidová část knihovny v ulici W. Churchilla 3 (Weinmannova vila)