Oddělení a pobočky

SVK je rozdělena na vědeckou a lidovou část. V lidové části, která sídlí v budově v ul. W. Churchilla č. 3, se nachází lidová půjčovna, dětské oddělení, hudební oddělení, oddělení cizojazyčné literatury, zvuková knihovna, sloužící nevidomým a zrakově postiženým občanům, ředitelství, ekonomicko-hospodářské oddělení, oddělení správy majetku a oddělení doplňování a zpracování fondu. Ve vědecké části, která sídlí v budovách v ul. Velká Hradební č. 45 a 49, je umístěna vědecká půjčovna, oddělení studoven a oddělení časopisů a také návratový automat. Služby pro čtenáře (= městská funkce knihovny) zajišťuje 5 poboček v jednotlivých částech města – Hornická, Kamenný Vrch, Klíše, Krásné Březno a Stříbrníky. V ul. Velké Hradební 51 je okresní metodické oddělení.

Schéma budovy v ulici W. Churchilla 3

Lidová část knihovny v ulici W. Churchilla 3

Schéma budovy v ulici Velká Hradební 45

Vědecká část knihovny v ulici Velká Hradební 45