Od 1. ledna 2021 nový knihovní řád

Od 1. ledna 2021 vstupuje v platnost nový knihovní řád (KŘ). Níže jsou vypsány nejzásadnější změny oproti knihovnímu řádu z roku 2020. Celkové znění nového knihovního řádu naleznete zde.

Změny v KŘ platném od 1. 1. 2021

  • Spuštění nové placené služby tzv. objednávky z poličky.  Dokumenty si nově budete moci objednávat i z volného výběru. Cena rezervace je 10 Kč za jeden dokument (i nevyzvednutý ).
  • Zkrácení doby pro vyzvednutí rezervovaných dokumentů na 7 dní. 
  • Úprava ceníku rešerší.  Nově stojí jeden záznam rešerše v českém jazyce 7 Kč,  v cizím jazyce pak 10 Kč. 
  • Nový prostor k pronájmu.  Ve 3. patře lidové části knihovny (W. Churchilla 3) lze kromě přednáškového sálu nově pronajmout i klubovnu. 
  • Nová příloha KŘ upravující využívání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven (příloha č. 8).