Publikace vydané v roce 2020

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny za rok 2019

 

 

Detailní rozbor činnosti jednotlivých oddělení.

 

Pouze on-line.