Nový knihovní řád

Od 1. 9. 2019 platí nový Knihovní řád Severočeské vědecké knihovny. Úpravy, které obsahuje, mají za cíl zejména sladit jej se změnami, ke kterým v poslední době v knihovně dochází (přesun oddělení, průkazy bez fotografií, vracečka a samoobslužné půjčování apod.). Novinkou je jedna příloha navíc, ceník propagačních předmětů.

Hudební oddělení bylo přejmenováno na Multimediální oddělení a čeká ho rozšíření služeb.