Nový knihovní řád od 1. 1. 2023

1. ledna 2023 vstoupí v platnost nový Knihovní řád SVKUL (KŘ), s jeho zněním se můžete seznámit zde.

Nejdůležitější změny:

  • Možnost objednání výpůjčky do knihoboxu.
  • Zrušení Multimediálního oddělení – mj. změna místa, kde je možné vypůjčit si čtečku e-knih (nově Lidová půjčovna).