Kontakty

Název do 31. 12. 2022 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Název od 1. 1. 2023 Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace

sídlo:

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 209 126, 475 220 811, 475 200 045

IČO: 00083186
č.ú.: 68530411/0100

e-mail: knihovna@svkul.cz
www: https://www.svkul.cz/

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
e-mail podatelny: podatelna@svkul.cz
datová schránka: rxqu2ev

 

vedení knihovny:

ředitelka: Mgr. Jana Linhartová (linhartova@svkul.cz)
statutární zástupce: Ing. Michal Satrapa (satrapa@svkul.cz)

Vědecká část

Lidová část

Depozitář

Velká Hradební 45 a 49, Ústí nad Labem, 400 01 W. Churchilla 3, Ústí nad Labem, 400 01 Na Schodech 4, Ústí nad Labem, 400 01
telefon: 475 220 811 telefon: 475 209 126 telefon: 475 200 045
mobil (pult VP): 733 121 808 mobil (pult LP): 737 737 620  

 

Organizační struktura

Útvar ředitelky

ředitelka knihovny Mgr. Jana Linhartová linhartova@svkul.cz
asistentka Lucie Lache lache@svkul.cz
systémový knihovník Zbyněk Šachl sachl@svkul.cz
projektový manažer Jiří Starý stary@svkul.cz
Oddělení komunikace Jan Černecký cernecky@svkul.cz
Oddělení regionálních funkcí Bc. Jana Bednářová jana.bednarova@knihovnauk.cz
Poradenské a edukační centrum
a Zvuková knihovna
Jana Černá Válková cerna.valkova@svkul.cz

 

Odbor ekonomicko-technický

vedoucí odboru Ing. Michal Satrapa satrapa@svkul.cz
Ekonomické oddělení Bc. Lenka Stiborová stiborova@svkul.cz
Oddělení správy majetku Jana Jermanová jermanova@svkul.cz

 

Odbor knihovnických služeb a vzdělávání

vedoucí odboru Mgr. Zdenka Andree andree@svkul.cz
Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu Bc. Denisa Szaffnerová szaffnerova@svkul.cz
Vědecká část Nina Pešková peskova@svkul.cz
Oddělení cizojazyčné literatury
Oddělení studoven a bibliografické
Vědecká půjčovna
Lidová část Kamila Exnerová exnerova@svkul.cz
Dětské oddělení
Lidová půjčovna
Depozitář Mgr. Martin Osif osif@svkul.cz
Oddělení časopisů
Oddělení správy fondu
Pobočky Kamila Exnerová exnerova@svkul.cz