Knihovník Ústeckého kraje 2022

Krajská knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP vyhlašuje soutěž „Knihovník Ústeckého kraje 2022“ a zahajuje příjem nominací. Ocenění je určeno knihovnicím a knihovníkům z veřejných knihoven v obcích Ústeckého kraje s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0.

Návrhy na nominace lze podávat  pomocí WEBOVÉHO FORMULÁŘE do 31. 5.  2022.