Odpolední kávička s Tichým světem

Datum konání: 23. 9. 2021
Čas: 15.00
Místo: W. Churchilla 3, sál 3. patro nebo terasa knihovny
Přednáší: Michaela Bílková Černá
Vstupné:
zdarma

Nutné dodržovat aktuální vládní nařízení.

Od roku 2006 propojuje nezisková organizace Tichý svět, svět slyšících a neslyšících a poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Vizí této organizace jsou rovné příležitosti pro neslyšící, přispívat k integraci neslyšících do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky. Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře a jazyce. Pomáhat překonávat jazykové, kulturní a mezigenerační bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků o komunitě neslyšících, existující u slyšících. Organizace realizuje různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením. Posiluje integraci neslyšících klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie, atd.) a firem. Vedoucí konzultantka Michaela Bílková Černá seznámí veřejnost zábavným způsobem s možnostmi pomoci, kterou může organizace Tichý svět v případě potřeby klientům, kteří se potýkají s obtížemi se sluchem, nabídnout. Při setkání nabídneme veřejnosti seznámení s knižními novinkami formou předčítání krátkých ukázek, zařadíme oblíbenou soutěž BINGO. Pro výherce je připravena odměna v podobě knižní novinky, ze které bude předčítáno. Společně se zúčastněnými si užijeme JERUSALEMA dance, proběhne krátká osvěta a nebude chybět malé občerstvení.

Začátek akce: 23. 09. 2021