Knihovna – věc veřejná

Kdy: středa 27. 6. 2018, 10.00-12.00
Kde: Krajský úřad Ústeckého kraje, konferenční sál – 2. patro, budova A
(Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02)
Přihlašovací formulář

V letošním dubnu odstartoval v Ostravě cyklus veřejných panelových diskuzí Knihovna – věc veřejná.  Na 14 kulatých stolech, které postupně proběhnou ve všech krajských městech, se setkají zástupci vlády, jednotlivých krajů, obcí, knihoven, jejich uživatelů a partnerských organizací. Ti budou debatovat o tom, jaké služby by knihovny měly svým uživatelům nabízet, na co by se měly více soustředit a v čem by se měly změnit.
Hlavním cílem  těchto veřejných panelových diskuzí je  urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra a zajistit, aby knihovny byly i nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem informací a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.

Více informací o celém tomto projektu naleznete na adrese: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/.


Účastníci ústeckého kulatého stolu
Moderátor diskuze:
předseda SDRUK a ředitel Městské knihovny Praha RNDr. Tomáš Řehák

Debatovat budou:
náměstkyně ministra kultury JUDr. Kateřina Kalistová, náměstek ministra školství Mgr. Václav Pícl, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, vedoucí odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje PhDr. Adam Šrejber, Ph. D., vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje Ing. Dagmar Waicová, děkan pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph. D.,  ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá, ředitel Městské knihovny Děčín a člen výkonného výboru SKIP Mgr. Ladislav Zoubek, ředitelka Severočeské vědecké knihovny Mgr. Jana Linhartová

Účast v publiku přislíbili:
ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a předseda Ústřední knihovnické rady ČR PhDr. Vít Richter, bývalý ředitel Severočeské vědecké knihovny Ing. Aleš Brožek, starosta obce Brozany nad Ohří a předseda Spolku pro obnovu venkova Ing. Václav Bešta, radní pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Jitka Sachetová, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Dubský, starostka obce Liběšice a předsedkyně Svazu měst a obcí Ústeckého kraje Alena Knobová

Na veřejnou panelovou diskuzi srdečně zveme i ostatní primátory a starosty obcí v Ústeckém kraji,  ředitele městských knihoven a příspěvkových organizací z oblasti kultury, školství a sociálních služeb, knihovníky, pracovníky odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje a zástupce médií.
V neposlední řadě bude na akci samozřejmě vítána i odborná veřejnost, které není budoucnost českých knihoven lhostejná a chce se o této problematice dozvědět více informací.

Účast na akci je nutné potvrdit vyplněním krátkého formuláře, který naleznete zde.

 

Organizátoři a partneři akce
Kulaté stoly organizují napříč celou Českou republikou Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přípravu ústeckého kulatého stolu ve spolupráci s naší knihovnou zajišťuje náš zřizovatel Ústecký kraj.

 

 

 

 

Začátek akce: 27. 06. 2018, 10:00
Konec akce: 27. 06. 2018, 12:00