Znovuotevření knihovny od 4. 5. 2020

– aktualizováno 20. 5. –

Vláda ve svém usnesení ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření (www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0453-converted.pdf) s účinností ode dne 27. dubna 2020 povolila otevření knihoven.

Ústecký kraj, zřizovatel Severočeské vědecké knihovny, povolil její otevření od pondělí 4. května 2020 na základě opatření, která v souladu s pokyny Minsterstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ústřední knihovnické rady a Národní knihovny ČR nastavila. Podmínky poskytování služeb a provoz knihovny se budou dále řídit aktuální situací, nařízeními vlády a doporučeními výše uvedených institucí.

 

Otevírací doba od 4. 5. do 30. 6. 2020:

               Obě hlavní budovy (všechna oddělení):                                 pondělí  9–18

                                                                                                              úterý      9–15

                                                                                                              středa    13–18

                                                                                                              čtvrtek   9–15

                                                                                                              pátek      9–18

                Pobočky (Hornická, Klíše, Neštěmice, Stříbrníky):                pondělí  9–12 a 13–18

                                                                                                              středa    12–18

                                                                                                              čtvrtek   9–12 a 13–18

Poskytované služby:

Výpůjční služby (vracení a absenční půjčování dokumentů) – přednostně je vyžadováno využívání návratového automatu
a samoobslužných výpůjčních stanic (selfcheck)

Informační služby

Registrace a platby

Kopírování a skenování

Prezenční služby (čítárna, studovny, internetové stanice) – k dispozici od 25. května.

 

Upozornění: Přenos viru kontaminovanými předměty nelze zcela vyloučit, při manipulaci s nimi by měla být dodržována obecná pravidla každodenní hygieny, jako je pravidelné mytí rukou a udržování rukou mimo obličej. Pro snížení rizika přenosu infekce doporučujeme knihy a další dokumenty před vlastním čtením (posloucháním, hraním…) na několik dnů odložit.

Prosíme naše čtenáře a návštěvníky o dodržování všech pravidel. Těšíme se na Vás!