Změna v ceníku

V Ceníku služeb SVKUL došlo k úpravě poplatku za návštěvu akce knihovny: pro neregistrované uživatele se tento poplatek zvyšuje na 50,– Kč, a to od 1. září 2013. Ostatní poplatky zůstávají beze změny.