Uzavření poboček Krásné Březno a Kamenný Vrch

Provoz uzavřených poboček bude obnoven: https://www.svkul.cz/pobocky-krasne-brezno-kamenny-vrch-hornicka/.

 

S platností od 20. 12. 2019 budou uzavřeny pobočky Severočeské vědecké knihovny v Krásném Březně a na Kamenném Vrchu, které byly z rozhodnutí zřizovatele k 31. 12. 2019 zrušeny.

K 30. 6. 2020 by měla být zrušena i pobočka Hornická.

Nastalá situace nás velmi mrzí a doufáme, že si nás naši čtenáři z těchto částí města  najdou v někerých z našich dalších prostor. Jsme pro vás nadále v obou hlavních budovách ve W. Churchilla 3 a Velká Hradební 45 a 49 i na pobočkách Stříbrníky, Klíše a zatím i Hornická.

Pozn.: Z občanské iniciativy vznikla petice na záchranu poboček, souhlasili jsme s jejím umístěním v našich prostorách. Pokud ji máte zájem podepsat, je k dispozici na registračních pultech ve W. Churchilla i Velká Hradební a na pobočkách. 

 

 

Vracení vypůjčených dokumentů: na výše uvedených místech nebo nepřetržitě přes návratový automat (Velká Hradební 45)

Prodlužování výpůjček: pult@svkul.cz, tel. 475 209 126
a 475 220 811 nebo prostřednictvím čtenářského konta