Upozornění na parkování u Vědecké části knihovny a na Depozitáři

Vjezd na parkoviště Vědecké části knihovny a Depozitáře je pouze z ulice Na Schodech. Prosíme čtenáře o dodržování dopravních předpisů z ulice Velká Hradební.
Děkujeme.