Stěhování OCL, PEC, OČ, MMO a Zvukové knihovny

Z důvodu nezbytných úsporných opatření jsme byli nuceni sloučit a přestěhovat některá výpůjční oddělení. Tento krok byl nezbytný proto, abychom nemuseli omezovat některé služby.
Níže jsou rozepsané konkrétní změny a nové umístění jednotlivých oddělení.

Oddělení cizojazyčné literatury (OCL)
Oddělení cizojazyčné literatury doposud sídlilo na dvou místech. První část se nacházela v prvním patře lidové části knihovny (W. Churchilla 3), druhá pak v přízemí vědecké části knihovny (V. Hradební 49).
Po znovuotevření knihovny celé OCL naleznete v prvním patře zrekonstruované vily C. H. Wolfruma ve vědecké části knihovny (V. Hradební 49).

Oddělení časopisů (OČ)
Oddělení časopisů doposud sídlilo v prvním patře zrekonstruované vily C. H. Wolfruma ve vědecké části knihovny (V. Hradební 49).
Po znovuotevření knihovny OČ naleznete v přízemí této budovy (V. Hradební 49).

Multimediální oddělení (MMO), Poradenské a edukační centrum (PEC), Zvuková knihovna 
Poradenské a edukační centrum, jehož součástí je i Zvuková knihovna pro nevidomé a zrakově postižené, se sloučí s Multimediálním oddělením.
Po znovuotevření knihovny nalezete PEC a MMO pohromadě v prvním patře lidové části knihovny (W. Churchilla 3).