Okresní metodické oddělení

Co pro Vás můžeme udělat?

  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny a jejich distribuce
  • podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
  • servis automatizovaného knihovního systému využívaného při výkonu RF

Knihovna, která chce využívat služby RK pro knihovny regionu, musí být řádně zaevidována na Ministerstvu kultury ČR. Tato povinnost je dána knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb).


Souborný katalog OMO

Katalog výměnného fondu


Přehled knihoven

Výměnné soubory – výpůjční řád

Plán rozvozů 2021

Plán metodických návštěv 2021

Plán revizí


Kontakt:
Severočeská vědecká knihovna
Okresní metodické oddělení
Velká Hradební 51
400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 220 811, kl. 299
e-mail: okresnimetodika@svkul.cz

Alžběta Tománková
e-mail: tomankova@svkul.cz
tel.: 604 208 463

Bc. Radka Havlicová
email: havlicova@svkul.cz
tel.: 608 621 693

Původní webové stránky Okresního metodického oddělení SVK – neaktualizované


Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace.

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1687281