Meziknihovní výpůjční služba

Dokumenty na MVS půjčujeme pouze z následujících oddělení a jejich skladů – vědecká půjčovna, lidová půjčovna, dětské oddělení a oddělení cizojazyčné literatury. Děkujeme za pochopení.

Knihovnám Ústeckého kraje poskytujeme meziknihovní výpůjční služby zdarma. Ostatním knihovnám účtujeme náklady takto: do konce roku 2020 účtujeme poštovné ve skutečné výši, od 1. 1. 2021 pak sjednocujeme cenu se službou Získej na 70 Kč za výpůjčku jedné knihovní jednotky. Faktury posíláme 2x ročně, vždy na konci pololetí.

V případě dotazů se můžete obrátit na Janu Dolejšovou nebo Simonu Tošovskou na společné adrese: mvs@svkul.cz.

Pozor(!) tento formulář je určen pouze pro ostatní knihovny, nikoliv pro čtenáře.

Pro poskytnutí této služby platí u titulů beletrie časový odstup cca 1–1,5 roku od doby vydání dokumentu.

Údaje uvedené tučným písmem jsou povinné.

Údaje o
žadateli

Bibliografické údaje