Kontakt

Krajské metodické oddělení SVK (KMO)

Velká Hradební 45, Ústí nad Labem, 400 01
Vladimíra Řeháková
tel. 475 220 811, kl. 244
e-mail: V. Řeháková

 

Okresní metodické oddělení SVK (OMO)

Velká Hradební 51, Ústí nad Labem, 400 01
Alžběta Tománková
tel. 475 220 811, kl. 299
e-mail: A. Tománková nebo okresnimetodika@seznam.cz
tel: 604 208 463
Lenka Domorázková, DiS.
tel. 475 220 811, kl. 299
e-mail: L. Domorázková