Kontakt

Oddělení regionálních funkcí 

Krajské metodické oddělení (KMO)

Velká Hradební 45, Ústí nad Labem, 400 01

Jana Bednářová – vedoucí ORF
tel.: 773 741 211
e-mail: J. Bednářová

Okresní metodické oddělení (OMO)

Velká Hradební 51, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 220 811, kl. 299
e-mail: okresnimetodika@svkul.cz

Alžběta Tománková
e-mail: A. Tománková
tel.: 604 208 463

Bc. Radka Havlicová
email: R. Havlicová
tel.: 608 621 693