Hotové rešerše

Po ochranné lhůtě 1 rok se rešerše ve formě plnotextového e-dokumentu uvolňuje pro běžný výpůjční režim.

Tematické seznamy vypracovaných rešerší:

Právo, politika, veřejná správa

Přírodní a společenské vědy (zdravotnictví, sociologie, psychologie, etika)

Sport

Umění, užité umění, dějiny umění, architektura

Vzdělávání