Meziknihovní výpůjční služba

Tento formulář je určen pro registrované uživatele SVKUL

Uživatelům Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL) s platným čtenářským průkazem zajišťujeme výpůjčky dokumentů z jiných knihoven ČR nebo ze zahraničí. Žádosti lze podávat prostřednictvím níže uvedeného formuláře, osobně (ve vědecké půjčovně V. Hradební 49) nebo e-mailem na peskova@svkul.cz nebo exnerova@svkul.cz.

Meziknihovní výpůjční služba v rámci ČR

  • Poplatek 70 Kč/dokument.
  • Náklady na pořízení kopií dokumentů z jiné knihovny hradí uživatel.

Pokud není dokument na území ČR, je možné objednání ze zahraniční knihovny za poplatek

  • 250 Kč/dokument – místo vydání Evropa mimo V. Británie
  • 450 Kč/dokument – místo vydání Velká Británie a zbytek světa
  • 40 Kč/kopie – za 5 i započatých stránek

Výpůjčky získané z fondu jiných knihoven se zpravidla půjčují absenčně (lze si je půjčit domů), výjimečně prezenčně (lze je studovat pouze v knihovně). Knihy objednané přes meziknihovní výpůjční službu (MVS) se vyzvedávají ve Vědecké půjčovně. O prodloužení lze požádat nejpozději týden před koncem výpůjční lhůty.

Dokumenty půjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) vracejte, prosím, pouze ve Vědecké půjčovně!

Údaje uvedené tučným písmem jsou povinné.

Bez zadání všech potřebných údajů nebudeme schopni Vaši objednávku vyřídit!

Objednávka bude potvrzena příjemcem.

Tímto formulářem lze objednat pouze dokumenty, které nejsou ve fondu SVKUL! Nelze tak tedy objednat dokumenty, které knihovna ve fondu má, ale jsou aktuálně vypůjčené, nebo které jsou pouze k prezenčnímu vypůjčení.

Údaje o
žadateliBibliografické údaje