Exkurze

Vědecká část (ulice V. Hradební 45 a 49)

Do knihovny vchod vám přijde vhod

Anotace: V rámci lekce se žáci a studenti seznámí obecně se všemi odděleními, která jsou k dispozici v budově ve Velké Hradební. Do všech oddělení se podívají a dozví se, co si kde mohou vypůjčit, popř. jaké služby jednotlivá oddělení dále nabízejí. Seznámí se také s on-line katalogem knihovny a řazením dokumentů. Podle zadání si sami vyzkouší práci s on-line katalogem a také si zkusí vyhledávání na volném výběru knihovny.

místo konání: Vědecká půjčovna
doba trvání lekce: 90 minut (i déle, dle domluvy)
cílová skupina: 6.–9. roč. ZŠ, 1.–2. roč. SŠ
kontakt: cipex@svkul.cz, tel. č. 475 220 811, linka 224

Cíl: Obecné seznámení s knihovnou a nabízenými službami. Žáci a studenti se naučí pracovat
s on-line katalogem. Zkusí si vyhledávat informace i pomocí dalších médií, než je internet, a naučí se tyto informace třídit, rozlišovat a pracovat s nimi. Naučí se orientovat na volném výběru Vědecké půjčovny a správně formulovat své požadavky. Uvědomí si, že knihovna už dávno není jen o půjčování knih, ale že si zde mohou prohloubit a vyzkoušet další dovednosti a schopnosti, které pak mohou využít při dalším studiu.

Co lze najít ve studovnách

místo konání: Oddělení studoven
termín: po domluvě
počet účastníků: dle dohody
doba trvání lekce: 45 minut
kontakt: nutno předem objednat – lukesova@svkul.cz, tel. č. 475 220 811, linka 227

Obsah exkurze:
– uspořádání knih ve studovně – fondy čtyř studoven všeobecné, regionální, literární, výtvarné
– nejnovější výtisky novin a časopisů literárních, jazykovědných a regionálních
– kartotéka recenzí a kritik
– Informační zdroje zde přístupné
– literatura na internetu (zajímavé stránky o literatuře)
– VKV (Výběr kulturních výročí)
– regionální osobnosti
– semínkovna aneb sdílíme semínka

Exkurze v Oddělení časopisů

místo konání: Oddělení časopisů
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 25–60 minut
kontakt: nutno předem objednat – osif@svkul.cz, tel. č. 778 499 465

Obsah exkurze:
– povinný výtisk periodik
– uspořádání a složení fondu periodik
– česká a cizojazyčná, elektronická, odborná a specializovaná i populárně-naučná periodika
– orientace v on-line katalogu knihovny
– systém Kramerius
– databáze ANOPRESS

Lidová část (ulice W. Churchilla 3)

Základní lekce k seznámení s knihovnou

Anotace: Lekce je koncipována jako základní seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití. Děti se dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí. Součástí je ukázka zajímavých knih z fondu, prohlídka Dětského oddělení, základní seznámení s uspořádáním knihovny. Lekce je vedena aktivizační formou dle věku dětí se zapojením nejrůznějších aktivit.

místo konání: Dětské oddělení
doba trvání lekce: 45 minut
cílová skupina: MŠ, 1.–2. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Obecné seznámení s knihovnou a nabízenými službami. Knihovna nejen jako půjčovna knih, ale také místo setkávání a trávení volného času.

Knihovna je vaše!

Anotace: První návštěva v knihovně pro starší žáky. Vzájemně poznávací hra, ve které se žáci dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí a jak je uspořádána, dále jak pracovat s online katalogem a jak najít knihu v prostředí knihovny.

místo konání: Dětské oddělení
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3.–6. ročník ZŠ
kontakt: tel. 475 209 126, linka 132

Cíl: Obecné seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití doplněné o základní vyhledávání knih pomocí online katalogu knihovny. Práce s postoji žáků; anonymní i otevřená konfrontace očekávání a nabídky, orientace v online katalogu i v knihovně, práce s informačními zdroji.

Knihovna na dosah ruky

Anotace: Účastníci se v rámci lekce seznámí s nabídkou služeb, které mohou návštěvníci knihovny využít v tzv. Lidové části SVK v Ústí nad Labem, v ulici W. Churchilla 3. V úvodní části lekce bude v krátkosti zmíněna historie budovy knihovny, palácové vily Hanse Weinmanna. Účastníci navštíví Lidovou půjčovnu, kde probíhá stěžejní část lekce, poté Hudební oddělení a Oddělení cizojazyčné literatury. Dozví se informace o struktuře knihovního fondu v těchto odděleních, a jaké služby jednotlivá oddělení dále nabízejí. Jsou informováni o pravidlech půjčování dokumentů a stručně, v základních bodech, je nastíněn výpůjční řád. Seznámí se s on-line katalogem knihovny a způsobem řazení dokumentů. Dle zadání si sami vyzkouší práci s on-line katalogem a také si zkusí vyhledávání ve volném výběru knihovny. Prostor je i na dotazy a případnou registraci nových čtenářů.

místo konání: Lidová půjčovna, Hudební oddělení a Oddělení cizojazyčné literatury, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 60 minut (i déle, dle domluvy)
cílová skupina: 9. roč. ZŠ, 1.– 4. roč. SŠ
kontakt: kopriva@svkul.cz, tel. č. 475209126, linka 223

Cíl: Obecné seznámení s knihovnou v Ústí nad Labem, respektive zejména s její tzv. Lidovou částí a se strukturou nabízených služeb. Knihovna je představena jako zdroj relevantních informací. Nejen jako půjčovna žádaných titulů, ale také jako místo, které by se dalo nazvat “Obývákem města”. Knihovna jako komunitní centrum, jako příjemné prostředí pro trávení volného času s velkou přidanou hodnotou.

Exkurze v Lidové půjčovně

místo konání: Lidová půjčovna
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 25–60 minut
kontakt: nutno předem objednat – kopriva@svkul.cz, tel. č. 475 209 126, linka 223

Obsah exkurze:
Návštěvníci Lidové půjčovny SVK se nejprve krátce seznámí s historií budovy knihovny v ulici W. Churchilla. Jsou informováni o rozsahu knihovního fondu, nabídce služeb, způsobu využívání a umístění jednotlivých oddělení a poboček. Je ukázáno řazení beletrie a populárně-naučné literatury a vyhledávání konkrétních titulů v on-line katalogu. Zájemci jsou poté obeznámeni se základními body výpůjčního řádu a podmínkami registrace. Následuje individuální prohlídka půjčovny, prostor pro dotazy a případná registrace nových čtenářů.

Exkurze v Multimediálním oddělení

místo konání: Multimediální oddělení
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 25–60 minut
kontakt: nutno předem objednat – valter@svkul.cz, tel. č. 475 209 126, linka 147

Obsah exkurze:
Během exkurze v Multimediálním oddělení jsou návštěvníci seznámeni s fondem oddělení, který zahrnuje širokou nabídku různých druhů dokumentů. Dále jsou informováni o kompletní nabídce poskytovaných služeb v našem oddělení, absenčních a prezenčních výpůjčkách, možnostech připojení k wi-fi, internetu aj. Stejně tak se dozví o pravidlech půjčování a jsou seznámeni s výpůjčním řádem. Následně jsou návštěvníci seznámeni s krátkou historií budovy knihovny a provedeni po oddělení, kde se nachází ještě některé patrné pozůstatky výzdoby původních majitelů vily. Samozřejmostí je také následná ukázka a instruktáž pro zájemce při vyhledávání v katalogu oddělení, potom následuje prostor pro individuální zvídavé dotazy.

Exkurze v Oddělení cizojazyčné literatury

místo konání: Oddělení cizojazyčné literatury – anglický jazyk
termín: dle domluvy
počet účastníků: dle domluvy
doba trvání lekce: 30–60 minut
kontakt: nutno předem objednat – ocl@svkul.cz, na tel. č. 475 209 126, linka 125

Obsah exkurze:
Studentům budou představeny všechny služby Oddělení cizojazyčné literatury včetně podmínek členství v knihovně. Nicméně nejpodstatnější část celé prezentace se věnuje fondu oddělení. S přihlédnutím ke specifickým potřebám studentů si společně projdeme zdroje, které OCL nabízí. Budeme se snažit podnítit zájem o četbu jak adaptovaných románů, tak knih v originální verzi. Vždy se zmiňujeme také o možnosti zapůjčení přípravných materiálů a složení mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny v knihovně. Studentům k tomuto účelu bude nabídnuta řada přípravných materiálů včetně testů z minulých let. Tato část trvá cca 30 minut.
Po domluvě s vyučujícím je také možné jako doplněk výuky promítnout krátké (cca 30 minut) video v angličtině (výhradně pro výukové účely!).
Dále je možné domluvit prezentaci zaměřenou na Cambridgeské zkoušky, které organizuje Oddělení cizojazyčné literatury SVKUL ve spolupráci s British Council. Studenti nejprve získají obecné informace o těchto zkouškách a poté se budeme věnovat konkrétní zkoušce, o kterou mají studenti zájem.