Pravidla půjčování deskových her

Deskové hry si lze vypůjčit v Dětském oddělení (budova knihovny ve W. Churchilla) a ve Vědecké půjčovně (budova knihovny ve Velké Hradební).

V Dětském oddělení se hry půjčují pouze prezenčně (k hraní na místě).

Ve Vědecké půjčovně je možné vypůjčit si hru prezenčně (k hraní na místě) i absenčně (půjčit si je domů). Hry jsou uloženy ve skladu a objednávají se prostřednictvím elektronického katalogu (stejně jako knihy nebo CD) – řazeny jsou pod signaturou začínající písmenem G.

 

Prezenční půjčování (hraní v knihovně)

• uživatel musí být registrovaný – buď má platný čtenářský průkaz, nebo se jednorázově zaregistruje pro daný den (20 Kč)

• před půjčením hry je uživatel povinen zkontrolovat si, zda je hra v pořádku

• hra bude uživateli načtena na čtenářské konto

• uživatel podepíše potvrzení o převzetí hry

• při vracení hry uživatel spolu s knihovníky zkontroluje, jestli nic nechybí, a hra bude vrácena z jeho čtenářského konta

• v případě poškození či ztráty jednotlivých součástí hry nebo hry samotné je uživatel povinen koupit náhradou hru novou, nebo uhradit její cenu

• pokud uživatel ztratí jen jednu součást hry je možné ji nahradit novou, nebo zaplatit poplatek 50 Kč

 

Absenční půjčování her (půjčování domů)

• uživatel musí mít platnou registraci do knihovny (nikoliv jednorázovou)

• půjčují se max. 3 hry

• před půjčením hry je uživatel povinen zkontrolovat si, zda je hra v pořádku

• hra bude uživateli načtena na čtenářské konto

• uživatel podepíše potvrzení o převzetí hry

• uživatel se zavazuje vrátit hru včas a v pořádku zpět do knihovny

• hry je nutné vracet pouze ve Vědecké půjčovně, není možné je vracet v jiných odděleních nebo na pobočkách

• při vracení hry uživatel spolu s knihovníky zkontroluje, jestli nic nechybí, a hra bude vrácena z jeho čtenářského konta

• v případě poškození či ztráty jednotlivých součástí hry nebo hry samotné je uživatel povinen koupit náhradou hru novou, nebo uhradit její cenu

• pokud uživatel ztratí jen jednu součást hry je možné ji nahradit novou, nebo zaplatit poplatek 50 Kč

Vážený uživateli, v případě, že ztratíte např. figurku ze hry Activity 2 nebo diamant ze hry Ubongo a podobné drobné části, zkuste se doma pořádně podívat, jestli někam nezapadly. V případě, že chybějící figurku, diamant apod. nenajdete, zkuste se domluvit s výrobci hry, zda by vám mohli poslat náhradní.