Ceník

Ceník služeb – verze pro tisk (platnost od 1. 1. 2022)

Ceník propagačních předmětů a publikací

Ceník služeb Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

– platný od 1. ledna 2022 –

1. Registrační a další poplatky
Základní poplatek na 12 měsíců 200 Kč
Základní poplatek na 6 měsíců 100 Kč
Poplatek za rodinnou registraci (pro 2–4 osoby – max.
2 dospělí nebo starší 15 let) na 12 měsíců
200 Kč
Poplatek za firemní registraci (pro právnickou osobu) na 12 měsíců 500 Kč
Poplatek pro studenty denního studia do 26 let věku, seniory (nad 60) a držitele průkazu osoby ZP na 12 měsíců 100 Kč
Poplatek pro děti do 15 let na 12 měsíců 50 Kč
Senioři od 75 let zdarma
Nevidomí a zrakově postižení (nutné potvrzení lékaře) zdarma
Žáci 1. ročníku ZŠ a studenti 1. ročníku SŠ a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia zdarma
Děti do 6 let zapojené do projektu Bookstart zdarma
Aktivní dárci krve a držitelé Zlaté medaile prof. Janského nebo vyššího ocenění Českého červeného kříže 50% sleva na registrační poplatek
Jednorázový vstup (využití prezenčních služeb) 20 Kč
Jednorázová návštěva držitele Rodinného pasu a Senior pasu  zdarma
Poplatek za vystavení duplikátu průkazu 50 Kč
Poplatek za vystavení duplikátu průkazu dětského uživatele 20 Kč
Vstup na akce SVKUL – základní vstupné 80 Kč *)
Vstup na akce SVKUL – zlevněné vstupné pro registrované uživatele a pro majitele Rodinného a Senior pasu 30 Kč *)

 *) SVKUL si vyhrazuje právo u vybraných akcí určit zvláštní vstupné.

2. Výpůjční služby
Rezervace nebo odložení dokumentu  (objednání z poličky) – 1 dokument, i nevyzvednutý 10 Kč
Zásilka z ústecké knihovny – výdejní místo Zásilkovny (váha do 5 kg) 100 Kč
Zásilka z ústecké knihovny – na určenou adresu (váha do 5 kg) 150 Kč
Kauce (např. zapůjčení drahé publikace) výši určuje knihovna
Kauce při půjčení čtečky e-knih 1 000 Kč
 
Meziknihovní výpůjční služba v rámci ČR (MVS):
Výpůjčka knihovní jednotky (poštovné a balné) 70 Kč
Kopie dokumentů z knihoven ČR: za každých 10 (i započatých) stránek 20 Kč
Pokuta za nedodržení výpůjční lhůty u výpůjčky MVS: za dokument a kalendářní den (poplatky se sčítají) 10 Kč
Poplatek za ztrátu knihovní jednotky: podle požadavků půjčující knihovny
 
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS):
Výpůjčka knihovní jednotky ze zahraničí: místo vydání Evropa mimo Velkou Británii 250 Kč
Výpůjčka knihovní jednotky ze zahraničí: místo vydání Velká Británie a mimo Evropu 450 Kč
Pokuta za nedodržení výpůjční lhůty u výpůjčky MMVS: za dokument a kalendářní den (poplatky se sčítají) 10 Kč
Poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčené prostřednictvím MMVS podle požadavků půjčující knihovny
Kopie dokumentů ze zahraničních knihoven: za každých 5
(i započatých) stránek
40 Kč
3. Tisk a kopírování
A4 Černobíle Barevně
1 strana 2 Kč 5 Kč
1 list oboustranně 3 Kč 9 Kč
1 strana – celoplošný tisk (obrázek) 4 Kč 17 Kč
1 list oboustranně – celoplošný tisk (obrázek) 5 Kč 25 Kč
     
A3 Černobíle Barevně
1 strana 3 Kč 10 Kč
1 list oboustranně 5 Kč 18 Kč
1 strana – celoplošný tisk (obrázek) 7 Kč 25 Kč
1 list oboustranně – celoplošný tisk (obrázek) 9 Kč 40 Kč

Pozn: Barevné kopírování a tisk na A3 jsou možné jen v Oddělení studoven (Velká Hradební 45), v Oddělení cizojazyčné literatury (Velká Hradební 49) a v Dětském oddělení (W. Churchilla 3).

Velkoformátový tisk:
Standardní papír 80 g
A1 nízká kvalita 80 Kč
A2 nízká kvalita 60 Kč
 
Silný papír 120 g
A1 nízká kvalita 120 Kč
A1 standardní kvalita 220 Kč
A2 nízká kvalita 90 Kč
A2 vysoká kvalita 165 Kč
 
Fotopapír 240 g
A1 nízká kvalita 200 Kč
A1 standardní kvalita 300 Kč
A1 vysoká kvalita 480 Kč
A2 nízká kvalita 150 Kč
A2 standardní kvalita 225 Kč
A2 vysoká kvalita 320 Kč

Pozn: Velkoformátový tisk je možný jen v Polytechnických dílnách (W. Churchilla 3).

4. Výpočetní technika a internet
Přístup k internetu po dobu 60 minut(jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro registrované uživatele a pro držitele Rodinného a Senior pasu zdarma
Přístup k internetu po dobu 30 minut (jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro registrované uživatele mladší 15 let zdarma
Každá následující půlhodina (i započatá) pro registrované uživatele a pro držitele Rodinného a Senior pasu 15 Kč
Přístup k internetu po dobu 60 minut ( jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro neregistrované uživatele (po zaplacení poplatku za jednorázový vstup) zdarma

 

Přístup k internetu po dobu 30 minut ( jen při jedné návštěvě knihovny za den) pro neregistrované uživatele mladší 15 let (po zaplacení poplatku za jednorázový vstup) zdarma
Každá následující půlhodina (i započatá) 20 Kč
 
Využití PC ve vestibulu ve Velké Hradební 45 a v Lidové půjčovně ve W. Churchilla 3 (nad 15 let věku na 15 minut) zdarma
Využití Wi-Fi sítě (vlastní zařízení) zdarma
Skenování dokumentů, práce v textovém nebo tabulkovém procesoru, přístup ke zdrojům informací ze státní správy a samosprávy a vybraným databázím  z prostor knihovny (neomezeno) zdarma
5. Polytechnické dílny
Lekce Sublimační termolis
Hrníček 65 Kč
Tričko (vlastní materiál 80 Kč
Půllitr 150 Kč
Taška 65 Kč
 
Lekce 3D tisk
Standardní lekce 10 Kč/hod.
Individuální projekt cena dle náročnosti projektu
6. Pronájmy sálů
Přednáškový sál ve 3. patře W. Churchilla 3:
Dopoledne 9:00–13:30 2 500 Kč
Odpoledne 13:30–18:00 2 500 Kč
Celý den (9:00–18:00) 4 000 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu 650 Kč
Po 18. hod. a v sobotu + neděli 800 Kč/hod.
 
Klubovna ve 3. patře W. Churchilla 3:
Dopoledne (9:00–13:30) 1 100 Kč
Odpoledne (13:30–18:00) 1 100 Kč
Celý den (9:00–18:00) 2 000 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu 300 Kč
Po 18. hod. a v sobotu a neděli 500 Kč/hod.
 
Učebna v 1. patře W. Churchilla 3:
Dopoledne (9:00–13:30) 1 100 Kč
Odpoledne (13:30–18:00) 1 100 Kč
Celý den (9:00–18:00) 2 000 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu 300 Kč
Po 18. hod. a v sobotu a neděli 500 Kč/hod.
 
Hudební salónek v přízemí W. Churchilla 3:
Pondělí–pátek (jen 18:00–22:00), sobota a neděle 800 Kč/hod.
 
Učebna ve 2. patře Velká Hradební 45:
Dopoledne (9:00–13:30) 1 100 Kč
Odpoledne (13:30–18:00) 1 100 Kč
Celý den (9:00–18:00)  2 000 Kč
Nebo poplatek za 1 hodinu 300 Kč
Po 18. hod. a v sobotu a neděli 500 Kč/hod.

Ředitel knihovny nebo jeho zástupce mohou pro neziskové organizace a akademickou sféru poskytnout slevu až do výše 100 %.

Sály je možné rezervovat prostřednictvím následujícího formuláře.

7. Rešerše
Základní poplatek při zadávání žádosti (i v případě, kdy celková cena za rešerši je nižší než uvedená cena nebo i při nulové výslednosti poskytnuté služby) 150 Kč*)
Základní poplatek při zadávání žádosti pro nové uživatele, od jejichž registrace neuběhlo více než 14 dní 50 Kč**)
+ za 1 záznam rešerše – český jazyk 7 Kč
+ za 1 záznam rešerše – cizí jazyky              10 Kč
Tisk dle Ceníku

*) Do výše poplatku byl kalkulován pracovní čas rešeršéra a další režijní náklady knihovny.

**) Tj. sleva 100 Kč ze základního poplatku.

 

 8. Pokuty z prodlení (zpozdné) s vracením vypůjčených dokumentů:
Za nedodržení výpůjční lhůty – čtenáři od 15 let (včetně):

 

za 1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument atd.) a 1 kalendářní den

 

4 Kč
Za nedodržení výpůjční lhůty – děti do 15 let:
za 1 dokument (kniha, časopis, zvukový dokument atd.) a 1 kalendářní den
2 Kč
Za pozdní vrácení rezervovaného dokumentu 100 Kč
Za prodlení s vrácením 1 ks čtečky e-knih za každý kalendářní den 20 Kč
Za odeslání Pokusu o smír (poštou) 200 Kč

Na překročení výpůjční lhůty není knihovna povinna upozorňovat, čímž není zpochybněno její právo na vybírání pokut z prodlení!

 9. Poplatky při ztrátě dokumentu
Uživatel je povinen SVKUL uhradit veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s likvidací škody způsobené uživatelem, což jsou zejména náhrady za nevrácenou, ztracenou nebo zničenou publikaci, náklady vymáhání dokumentů, knihařských prací, manipulačních poplatků apod., a to ve výši skutečně vzniklé škody. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Náhradu škody může požadovat uvedením do původního stavu, a to obstaráním náhradního výtisku téže knihovní jednotky stejného vydání, jiného vydání, fotokopií dokumentu, jiným dokumentem nebo finanční náhradou dle tohoto Ceníku.
Finanční náhrada při ztrátě dokumentu Cena dokumentu + 300 Kč
Cena dokumentu se stanovuje dle roku vydání: do r. 2000 = trojnásobek pořizovacní ceny, od r. 2001 = pořizovací cena. Pokud pořizovací cena není známa, použije se paušální cena 100 Kč.
Poplatek za ztracený nebo zničený dokument, za který je pořizována fotokopie, je účtována cena fotokopie 2 Kč za 1 stranu + 70 Kč za vazbu dokumentu + 50 Kč za knihovnické zpracování
Poplatek za částečné poškození dokumentu a knižní vazby min. 20 Kč, max. 50 % pořizovací ceny
Poplatek za zničení nebo ztrátu vypůjčené tašky, deštníku nebo brýlí Cena předmětu
10.  Další poplatky  
Pokuta za nevyklizenou šatní skříňku 200 Kč
Pokuta za ztrátu klíče od šatní skříňky 200 Kč