Přístup do databáze ProQuest Research Library

Do 14. 12. 2013 lze vyzkoušet přístup do databáze ProQuest Research Library, která obsahuje více než 5 000 časopisů (z toho téměř 3 600 vědeckých a odborných časopisů s plnými texty) s retrospektivou od roku 1971. Přístup je možný pouze z počítačů v hlavních budovách SVK.