Poskytování služeb v době uzavření knihovny

- aktualizováno 24. 4. -

Všechny výpůjčky s datem vrácení 12. 3. 2020 a pozdějším jsou automaticky prodlouženy do 30. 6. 2020.

Pro vracení výpůjček lze využít návratový automat – najdete jej vedle schodiště k hlavnímu vchodu knihovny ve Velké Hradební 45 a je k dispozici nepřetržitě (výjimkou je vracení deskových her). Upozorňujeme zároveň, že již vzniklé sankce budou vypořádány dle knihovního řádu (zprostit povinnosti zaplatit zpozdné lze jen po prokázání nezaviněného prodlení), od 12. 3. je ale růst pokut za pozdní vracení pozastaven.

Již čekajícím objednaným a rezervovaným dokumentům je lhůta určená pro vyzvednutí prodloužena do 30. 6. 2020.

Předpokládáme otevření knihovny v omezeném režimu od 4. 5. 2020.

Tipy na online čtení, zdroje a aktivity: https://www.svkul.cz/tipy-na-online-cteni-zdroje-a-aktivity/