Omezení akcí pro veřejnost

Upozorňujeme, že z důvodu nepříznivého vývoje pandemické situace a zpřísnění vládních nařízení byly prozatím odloženy některé z plánovaných akcí. 
Informace o akcích, které byly odloženy, naleznete zde

Od 22. 11. je dle mimořádného opatření až do odvolání nutné při návštěvě akcí knihovny dodržovat následující pravidla: 

  • Vstup na akce je umožněn jen osobám, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19.
  • Při vstupu na akci se každý návštěvník starší 12 let musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti. Jedná se o jedno z následujících potvrzení, které je potřeba předložit organizátorům akce v tištěné či elektronické verzi:

    1. Lékařské nebo laboratorní potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.

    2. Platný certifikát o očkování proti onemocnění covid-19 (14 dní po dokončení očkovacího schématu).

    3. Osoby do 18 let věku, osoby s nedokončeným očkovacím schématem a osoby s potvrzením o kontraindikaci očkování proti covid-19 mohou doložit negativní výsledek RT-PCR testu ne staršího než 72 hodin.

  • Po celou dobu konání akce je nutné mít řádně zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo jinou povolenou ochranou dýchacích cest.
  • Po celou dobu konání akce je nutné dodržovat bezpečné rozestupy.