Vědecká půjčovna

Standardní otevírací doba
Pondělí9 - 18
Úterý9 - 18
Středa13 - 18
Čtvrtek9 - 18
Pátek9 - 18
Sobota9 - 13
Nedělezavřeno
28. 9. zavřeno

Služby pro veřejnost

Absenčně se půjčuje (tzn. mimo knihovnu):

 • odborná literatura ze všech vědních oborů
 • učebnice pro všechny typy škol
 • vysokoškolská skripta
 • jazykové slovníky
 • turistické průvodce a mapy
 • divadelní hry
 • některé svázané ročníky časopisů
 • AV média a elektronické zdroje
 • deskové a karetní hry

Prezenčně se půjčují (tzn. pouze v knihovně):

 • svázané ročníky novin a některých časopisů
 • knihy vydané před rokem 1900

Dokumenty, které má knihovna ve fondu, je možné vyhledávat v elektronickém katalogu.

Nejnovější a žádaná literatura je ve volném výběru na regálech řazena systematicky podle mezinárodního desetinného třídění, ostatní literatura a další dokumenty jsou ve skladech.

Pro lepší orientaci ve volném výběru  použijte plánek vědecké půjčovny (formát pdf, vel. 748 kB) .

Dokumenty ze skladů (“Vědecká půjčovna sklad”, “Depozitář”) je nutné objednávat prostřednictvím elektronického on-line katalogu.

 • O dokumenty s lokací Vědecká půjčovna sklad si buď ihned po objednávce požádejte u pultu (budou vám vyhledány na počkání) nebo je vyzvedněte nejbližší otevírací den.
 • Dokumenty s lokací Depozitář jsou ve Vědecké půjčovně dostupné do 2 pracovních dnů.
 • Čtenářům, kteří při registraci uvedli e-mail, přijde upozornění, že dokumenty, které si ze skladů objednali, na ně již čekají.
 • Vypůjčené dokumenty lze vracet v kterémkoli oddělení (v rámci otevíracích hodin), bez ohledu na to, kde byl dokument vypůjčen. Pro vracení dokumentů můžete také využít Návratový automat, který je zájemcům k dispozici v budově knihovny ve Velké Hradební a to nepřetržitě. Výjimkou jsou deskové a karetní hry, ty je nutné vracet pouze ve Vědecké půjčovně.

Možnost připojení na Wifi

Název sítě: svkul.public (heslo je na vyžádaní u služby).

Objednávky na sobotu

Pokud potřebujete studovat nebo si vypůjčit dokumenty z oddělení, která jsou v sobotu zavřena (tj. z Lidové části – W. Churchilla), je možné si je na sobotu objednat do Vědecké půjčovny ve Velké Hradební.

 1. Své požadavky na dokumenty adresujte na e-mail pult@svkul.cz nebo zavolejte na tel. 733 121 808 – nezapomeňte uvést své jméno a číslo vašeho průkazu a základní údaje o požadovaném dokumentu: název (příp. autora) a signaturu.
 2. Požadavek na dokument je třeba poslat nejpozději v pátek do 8 hod.
 3. Dokumenty ze skladu LP Všebořice je třeba objednat do středy do 8 hod.
 4. Objednávka vám bude potvrzena e-mailem (příp. SMS), včetně data, na které máte dokument připravený. Nelze zaručit kladné vyřízení všech objednávek (může se stát, že dokument bude během vyřizování požadavku vypůjčen jiným čtenářem).
 5. Služba je poskytována jen pro sobotní výpůjčky, dodržujte prosím domluvené datum vyzvednutí objednávek, nevyzvednuté dokumenty se v pondělí opět vrátí zpět.

MVS pro čtenáře

Literaturu, která není ve fondu knihovny, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v rámci ČR (MVS), případně i ze zahraničí (MMVS), požadavek zašlete prostřednictvím elektronického formuláře.
Více informací viz MVS pro čtenáře.

MVS pro knihovny

Meziknihovní výpůjční službu poskytujeme veřejným knihovnám prostřednictvím elektronického formuláře. Požadavek je také možné zaslat na adresu: mvs@svkul.cz

Pro školy

Exkurze a tematické lekce pro žáky a studenty všech typů škol a další zájemce zajišťují Nina Pešková a Simona Tošovská.

Termín je nutné předem domluvit:

 • telefonicky: 475 220 811/linka 222, 224 nebo 733 121 808
 • e-mailem: pestos@svkul.cz
  Podrobnosti naleznete zde.

Návrhy na doplnění fondu SVK (nákupem) můžete zadávat na Tipy na nákup.