Region

Helena Borská (14. 6. 1928 – 16. 5. 2004)

Regionální publicistka a vlastivědná pracovnice žila, tvořila a zemřela v Ústí nad Labem. V regionálním tisku publikovala vlastivědné příspěvky o historii Ústecka, o dobývání uhlí aj. Její cyklus o osobnostech se dočkal i knižního vydání. S přezdívkou Jitřenka se celý život neúnavně věnovala skautingu, přírodě a turistice.

Více informací o ní najdete ve VKV 2019/1 a také v naší databázi REOS.

O dalších zajímavých regionálních osobnostech si můžete počíst v dalších Výběrech kulturních výročí.

 

Soutěž: Hádej, kdo jsem?

 

Ústí nad Labem v literatuře

Pod jednotlivými odkazy najdete inspirativní seznamy literatury, která se uvedeným tématem zabývá. Vybrané dokumenty vám mohou posloužit jako odrazový můstek pro další vyhledávání. Pro usnadnění práce navíc najdete u každého záznamu i odkaz do našeho katalogu.

Historie

Kultura

Příroda

Průmysl