Region

Ilja Sainer (15. 10. 1947 – 26. 3. 2008)

Malíř a sochař pocházející z Chomutova byl známým ilustrátorem a animátorem Studia Jiřího Trnky. Za normalizace pracoval pak na dělnických pozicích a byl samostatně činným umělcem. Je zastoupen v českých i řadě evropských sbírek, stálá expozice jeho díla je v Hvězdářské věži Oblastního muzea v Chomutově.

Více informací o něm najdete ve VKV 2017/2 a také v naší databázi REOS.

O dalších zajímavých regionálních osobnostech si můžete počíst v dalších Výběrech kulturních výročí.

 

Ústí nad Labem v literatuře

Pod jednotlivými odkazy najdete inspirativní seznamy literatury, která se uvedeným tématem zabývá. Vybrané dokumenty vám mohou posloužit jako odrazový můstek pro další vyhledávání. Pro usnadnění práce navíc najdete u každého záznamu i odkaz do našeho katalogu.

Historie

Kultura

Příroda

Průmysl