Služby pro veřejnost

Zvuková knihovna slouží výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům, a to zdarma. Zvukové knihy si může půjčovat pouze držitel průkazu ZTP/P, vydaného pro zrakové postižení, nebo ten, kdo má potvrzení očního lékaře, že pro zrakové postižení je oprávněn využívat služby Zvukové knihovny. Potvrzení očního lékaře (formát MS Word, vel. 19 kB)

knihovna

Knihovna

Zásilková služba

Mimoústeckým čtenářům nabízíme na základě jejich objednávky zasílání požadovaných titulů poštou. Zásilky jsou posílány jako slepecký tisk a jsou zdarma.

Donášková služba

Hendikepovaným čtenářům a seniorům nabízíme zdarma donáškovou službu. Informujte se u knihovnice.