Převod VHS kazet do digitální podoby

Služba není v současné době z technických důvodů k dispozici.

Služba se týká jen tzv. domácích nahrávek, tedy těch, jejichž jste autorem, nebo máte od autora svolení k přepisu (převodu), proto také uživatel nese odpovědnost za dodržení autorských práv a autorského zákona, tuto odpovědnost nemá SVKUL. Služba je určena pouze pro registrované uživatele.

Převody analogového záznamu do digitální podoby (na nosiče DVD) SVKUL provádí na zařízení LG RCT699H.  SVKUL neprovádí při digitalizaci žádné úpravy záznamu  (tedy ani úpravy zvuku, obrazu, střihy záznamu, ani tzv. čištění záznamu, ani žádné jiné úpravy).

Nosiče analogového záznamu se předávají v Hudebním oddělení SVKUL, kde jsou dojednány další podmínky poskytnutí služby, včetně termínu dodání, který je určen zejména rozsahem poskytované služby (velikostí záznamu).

Služba je zpoplatněna a činí 50,– Kč za každou započatou hodinu převodu záznamu. Převod se provádí na DVD nosič, který si donesete, nebo jej lze zakoupit v SVKUL za cenu 10,– Kč/kus (klasický) a 30,– Kč/kus (dvouvrstvý).

SVKUL výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za to, zda analogový záznam je, či není způsobilý digitalizace, ani za případné poškození doneseného analogového záznamu  při procesu digitalizace. Dále upozorňuje, že výsledný efekt digitalizace závisí na kvalitě původního analogového záznamu, která může být negativně ovlivněna zejména postupem při pořízení záznamu, stářím záznamu a mechanickým stavem nosiče.

Maximální počet VHS pro převod je 2 ks/objednávka na uživatele a návštěvu.
V případě nevyzvednutí VHS určené pro převod si knihovna vyhrazuje právo tyto VHS kazety po uplynutí lhůty 1 roku od objednání fyzicky zlikvidovat.

Po dokončení nahrávky se DVD odzkouší na dvou nezávislých přístrojích, aby se zajistila funkčnost DVD. Po převzetí DVD zákazníkem nelze reklamovat (existují přístroje, které přehrávají pouze originální DVD).