Výběr kulturních výročí 2018 č. 2

  • Franz Josef Umlauft (100  zázn.)
  • Jaroslav Klápště (186 zázn.)
  • Bjarnat Krawc (78 zázn.)