Výběr kulturních výročí 2017 č. 2

  • Ilja Sainer (72  zázn.)
  • Jaroslav Balvín (365 zázn.)
  • August Frind (73 zázn.)