Příběhy našich sousedů v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

Přínos projektu spočívá v prohloubení spolupráce SVKUL a místních SŠ; rozšíření nabídky aktivit pro starší děti a mládež; rozšíření vzdělávací a osvětové činnosti o výchovu k občanství a lidskoprávní tematiku; zapojení se do úspěšného celorepublikového projektu neziskové organizace Post Bellum.

Projekt byl podpořen dotací Ministerstva kultury ČR VISK 3.