Oslavy výročí významných dnů české státnosti v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

S pomocí tohoto projektu chce žadatel realizovat ke každému výročí významných dnů české státnosti (1918, 1968 a 1993) alespoň dvě aktivity většího rozsahu od přednášek a besed přes vzdělávací hry pro SŠ a veřejnost po autorské čtení slovenských autorů současné dětské literatury. Velký důraz bude kladen na regionální aspekty jednotlivých událostí zmiňovaných let.

Projekt byl podpořen dotací Ministerstva kultury ČR –  podpora regionálních kulturních tradic – Významná výročí roku 2018 spjatá se státností.