Pravidla přístupu k výpočetní technice a internetu

Uživatelé knihovny mohou internet v současné době využívat v budově Velká Hradební 45 a 49: Oddělení studoven, Oddělení časopisů, vstupní vestibul; dále v budově v ulici W. Churchilla 3: Dětské oddělení, Oddělení cizojazyčné literatury; na všech pobočkách knihovny.

 1. Počítače s přístupem k internetu mohou využívat všichni návštěvníci knihovny. Pro registrované uživatele knihovny je přístup na internet zdarma po dobu 60 minut (lze využít pouze při jedné návštěvě knihovny denně). Každá následující půlhodina je pak zpoplatněna částkou 15 Kč za 30 minut. Při jednorázovém vstupu je přístup k internetu uživateli umožněn po dobu 60 minut, a to pouze při jedné návštěvě knihovny denně. Každá následující půlhodina je pak zpoplatněna částkou 20 Kč za 30 minut. V případě dalšího zájemce
  o internet musí být počítač po 1 hodině uživatelem uvolněn.
 2. K práci je možno využívat výhradně předinstalovaných programů, není dovoleno instalovat programy vlastní (s výjimkou ovladačů, viz bod 3), je zakázáno mazat, měnit či přenastavovat jak součásti operačního systému počítače, tak součásti programového vybavení.
 3. Při práci s počítačem je možné používat vlastní paměťová média (flash disk, CD-ROM apod.) i dočasně ukládat soubory na pevný disk počítače. Po ukončení práce je však uživatel povinen uvést počítač do původního stavu a dočasně uložené soubory smazat. Zaměstnanci knihovny neručí za smazání, zabezpečení či uchování jakýchkoliv dat vytvořených či donesených uživatelem.
 4. Výpočetní techniku v knihovně je zakázáno používat k politické, náboženské či rasové agitaci a k aktivitám, které jsou v rozporu se zákony ČR. Zejména je zakázáno vyhledávat a prohlížet stránky s pornografickým nebo jinak urážlivým obsahem, stránky podněcující k nenávisti vůči skupině osob v závislosti na jejich rase či etnickém původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, statutu veterána, sexuální orientaci či pohlavní identitě, k omezování jejich práv a svobod, vyzývající k užívání nelegálních drog apod. Při využití internetu ve studovnách a čítárnách SVK je též zakázáno provádět činnosti, které nesouvisejí se vzdělávacím a studijním posláním SVK (např. hraní počítačových her, provádění soukromých komerčních činností, lektorské činnosti, podnikatelských aktivit apod.).
 5. Uživatel je při práci na počítači povinen zachovávat klid a nerušit ostatní návštěvníky. Je plně odpovědný za škody vzniklé manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. Veškerá jeho činnost na internetu musí být
  v souladu s českým právním řádem.
 6. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele. Výsledky vyhledávání může uživatel ukládat na disketu, USB port nebo po konzultaci s pracovníkem služby pořizovat tiskové výstupy za poplatky dle Ceníku.
 7. Počítač je možno předem rezervovat na den a hodinu, a to ústně, telefonicky či elektronickou poštou na adrese: internet@svkul.cz. Začátek práce je stanoven na půl a celé hodiny. Pokud se uchazeč o rezervaci nedostaví do 5 minut rezervovaného času, bude místo nabídnuto dalšímu zájemci.
 8. Pokud na počítači nefunguje nějaké programové vybavení korektně nebo má-li uživatel nějaké dotazy, je třeba obrátit se – místo neodborné manipulace s počítačem – na pracovníka služeb.
 9. Uživatelé se mohou ve veřejných prostorách knihovny bezdrátově připojit vlastními mobilními zařízeními do Wi-Fi sítě. Na poskytování bezdrátového připojení není právní nárok a SVKUL neodpovídá za případný výpadek či sníženou kvalitu připojení, případně za škody vzniklé z činnosti při využívání Wi-Fi.
 10. Pokud uživatel poruší jakákoliv výše uvedená ustanovení, bude mu přístup k internetu ukončen.