Pravidla používání čteček elektronických knih

 1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky“) jsou určeny k absenčnímu půjčování, přičemž výpůjčním místem je Multimediální oddělení SVKUL.
 2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé starší 18 let.
 3. Absenční výpůjčka čtečky je umožněna na základě smlouvy, uzavřené mezi knihovnou a registrovaným uživatelem. Při výpůjčce skládá uživatel kauci ve výši 1000 Kč, která mu bude vrácena při vrácení čtečky.
 4. Výpůjční lhůta je 14 kalendářních dnů; při pozdním vrácení zaplatí uživatel zpozdné 20 Kč za každý započatý den.
 5. Čtečka je půjčována s nahranými knihami, které jsou dle autorského zákona tzv. volná díla nebo ta, která za taková či podobná lze považovat na základě licenční smlouvy, kterou majitel autorských práv dává knihovně souhlas k půjčování e-knih pro veřejnost. Uživatel není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
 6. Uživateli je zakázáno měnit nastavení čtečky.
 7. Čtečka musí být vrácena jen v Multimediálním oddělení SVKUL.
 8. Uživatel je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
 9. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel v souladu se smlouvou povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty, přičemž bude jistina započtena proti vzniklé škodě.
 10. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat, nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně příslušenství.
 11. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.