Nový knihovní řád

1. května 2022 vstoupí v platnost nový Knihovní řád SVKUL (KŘ), s jeho zněním se můžete seznámit zde.

Nejdůležitější změny:

  • Registrace občanů EU – registrace za obdobných podmínek jako u občanů ČR
  • Registrace občanů ze zemí mimo EU – registrace cizinců mladších 18 let  
  • Depozitář Na Schodech – doplnění nabízených služeb
  • Pronájem sálů a učeben – zvýšení ceny (viz Ceník služeb SVKUL, příloha č. 2)
  • Rešerše – zrušení slevy pro nové uživatele na poplatek za zadání rešerše (viz Ceník služeb SVKUL, příloha č. 2)
  • Ceník propagačních předmětů a publikací – aktualizace (příloha č. 3)
  • Půjčování čteček elektronických knih – doplnění vzorové smlouvy (příloha č. 5) 
  • Služba NDK–DNNT – podrobnější specifikace podmínek (příloha č. 7)
  • Nová příloha KŘ upravující podmínky služby půjčování skateboardů (příloha č. 9)
  • Nová příloha KŘ upravující podmínky služby Zásilka z ústecké knihovny (příloha č. 10)