NOMINACE NA OCENĚNÍ “KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2020”

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašují další ročník ceny “Knihovník Ústeckého kraje”, jež má podpořit a motivovat aktivní knihovníky a ocenit jejich práci.

Návrhy na ocenění obsahující jméno knihovnice/knihovníka, název a adresu knihovny, název zřizovatele nebo provozovatele, zdůvodnění nominace a jméno (název) a kontakt navrhovatele lze do 31. 5. 2020 zasílat pomocí formuláře nebo e-mailem na adresu bednarova@svkul.cz.