Knihovna vydala tři nové publikace

V průběhu měsíce července opustily tiskárnu tři publikace, které mají jako vydavatele uvedenou Severočeskou vědeckou knihovnu. Jedna je beletristickým zpracováním vzpomínek na konec 2. světové války na Ústecku, zbylé dvě jsou sbírky básní.