Knihovna podporuje Ukrajinu

Rádi bychom touto cestou vyjádřili naši podporu Ukrajině a jejím obyvatelům.

Ve spolupráci s dalšími knihovnami jsme připravili přehled důležitých zdrojů, informací a možností pomoci lidem, kteří se nyní nacházejí ve válkou zasažené Ukrajině.

Informace pro občany Ukrajiny /Інформація для громадян України

Informační zdroje

Součástí invaze na Ukrajinu je i rozsáhlá dezinformační kampaň. Buďte prosím při vyhledávání a sdílení informací o aktuálním ukrajinském dění opatrní a snažte se pečlivě vybírat relevantní zdroje.
Pod následujícími dvěma odkazy naleznete užitečné tipy, které vám pomohou poznat dezinformace a zorientovat se v současné záplavě zpráv.

Možnosti pomoci 

Informace, jak se aktivně zapojit do pomoci Ukrajině a kde hledat další kontakty naleznete na následujících dvou webových stránkách.

Finančně můžete Ukrajinu podpořit prostřednictvím některé z následujících sbírek.

Užitečné tipy 

  • Jak mluvit s dětmi o válce 
    Čeští skauti připravili ve spolupráci s psychology několik tipů, jak mluvit s dětmi o válce. Tipy jsou primárně určeny skautským vedoucím, stejně dobře však mohou posloužit i rodičům, pedagogům nebo dobrovolníkům, kteří pracují s dětmi ve volnočasových organizacích.