Pravidla chování v knihovně

S ohledem na přetrvávající pandemickou situaci je při návštěvě knihovny nutné dodržovat všechna platná protiepidemická opatření. 

Pravidla chování v knihovně 

 • Do knihovny vstupujte pouze s nasazeným respirátorem (nebo jinou schválenou ochranou dýchacích cest). 
 • Před vstupem do knihovny aplikujte dezinfekci na ruce.
 • Dodržujte bezpečné dvoumetrové rozestupy.
 • Respektujte omezení maximálního počtu osob v jednotlivých odděleních (1 osoba na 10 m2). 
 • V maximální možné míře využívejte self-chceck a návratový automat
 • Omezte pobyt v knihovně na nezbytně nutnou dobu. 
 • Pokud na sobě pociťujete příznaky infekčního onemocnění, odložte prosím návštěvu knihovny na jindy. Vše neodkladné s vámi rádi vyřešíme po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu. 

Bezpečnostní opatření na akcích knihovny 

Od 22. 11. je dle mimořádného opatření až do odvolání nutné při návštěvě akcí knihovny dodržovat následující pravidla: 

 • Vstup na akce je umožněn jen osobám, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19.

 • Při vstupu na akci se každý návštěvník starší 12 let musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti. Jedná se o jedno z následujících potvrzení, které je potřeba předložit organizátorům akce v tištěné či elektronické verzi:

  1. Lékařské nebo laboratorní potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.

  2. Platný certifikát o očkování proti onemocnění covid-19 (14 dní po dokončení očkovacího schématu).

  3. Osoby do 18 let věku, osoby s nedokončeným očkovacím schématem a osoby s potvrzením o kontraindikaci očkování proti covid-19 mohou doložit negativní výsledek RT-PCR testu ne staršího než 72 hodin.

 • Po celou dobu konání akce je nutné mít řádně zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo jinou povolenou ochranou dýchacích cest.

 • Po celou dobu konání akce je nutné dodržovat bezpečné rozestupy.