Pravidla chování v knihovně

S ohledem na přetrvávající pandemickou situaci je při návštěvě knihovny nutné dodržovat všechna platná protiepidemická opatření. 

Pravidla chování v knihovně 

 • Do knihovny vstupujte pouze s nasazeným respirátorem (nebo jinou schválenou ochranou dýchacích cest). 
 • Před vstupem do knihovny aplikujte dezinfekci na ruce.
 • Dodržujte bezpečné dvoumetrové rozestupy.
 • Respektujte omezení maximálního počtu osob v jednotlivých odděleních (1 osoba na 10 m2). 
 • V maximální možné míře využívejte self-chceck a návratový automat
 • Omezte pobyt v knihovně na nezbytně nutnou dobu. 
 • Pokud na sobě pociťujete příznaky infekčního onemocnění, odložte prosím návštěvu knihovny na jindy. Vše neodkladné s vámi rádi vyřešíme po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu. 

Bezpečnostní opatření na akcích knihovny 

 • Při vstupu na akci se každý návštěvník starší 6 let musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti. Jedná se o jedno z následujících potvrzení, které je potřeba předložit organizátorům akce v tištěné či elektronické verzi:

  1. Negativní antigenní test z certifikované laboratoře ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní.
  Osoby mladší 18 let mohou mít potvrzení o bezinfekčnosti ze školy nebo od zákonného zástupce.

  2. Lékařské nebo laboratorní potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých
  180 dnech.

  3. Platný certifikát o očkování (14 dní po aplikaci druhé dávky vakcíny).
 • Po celou dobu konání akce je nutné mít řádně zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo jinou povolenou ochranou dýchacích cest.
 • Po celou dobu konání akce je nutné dodržovat bezpečné rozestupy.