Čtečky e-knih

Půjčování čteček elektronických knih můžete sledovat v našem katalogu, pokud jsou půjčené, lze je rezervovat.

Seznam děl v českém jazyce na čtečkách Sony

Seznam děl v cizích jazycích na čtečce PocketBook 360

Půjčování e-knih (eReading.cz)

Čtečky jsou speciální přenosná zařízení, jejichž obrazovka napodobuje papír. Na rozdíl od mobilů či LCD obrazovek počítačů není displej čtečky podsvícen, takže čtení není pro oči tolik unavující. Přístroje navíc jsou velmi lehké a tenké (hmotnost asi 300 g), takže čtenář může mít s sebou neustále vlastně spoustu knih. Při čtení není potřeba být připojen ke zdroji elektrického proudu, nabitá baterie v přístroji má výdrž několika tisíc otočení stránky a lze ji snadno dobíjet.

Registrovaní čtenáři (od 18 let výše) si mohou elektronickou čtečku vypůjčit domů na dobu 14 dní. Protože pořizovací hodnota čteček je poměrně vysoká, vyžaduje knihovna složení jistiny (kauce) ve výši 1000,– Kč. Ta je samozřejmě vydána zpět, jestliže je čtečka v dohodnuté lhůtě a v pořádku vrácena. Jistina je započtena proti smluvní pokutě, případně vzniklé škodě, pokud dojde k poškození věci.

Elektronické čtečky se půjčují v Lidové půjčovně (budova v ul. W. Churchilla č. 3). S každým zájemcem je uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky. V knihovně jsou čtenářům k dispozici čtyři čtečky pro texty v českém jazyce, jedna pro texty v cizích jazycích. Prostřednictvím katalogu si můžete ověřit, zda jsou čtečky v danou chvíli k vypůjčení. Pokud jsou půjčené, můžete si je zarezervovat.
Na vložené paměťové kartě jsou již v knihovně staženy knihy v českém jazyce, vesměs klasická díla krásné literatury se statusem volného díla. (Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela – např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Mimo tato díla je nově možné využít i e-knihy, k jejichž půjčování pro veřejnost byl knihovně dán souhlas majitele autorských práv (licenční smlouvou). Nově také půjčujeme e-knihy od eReading.cz.

Pravidla používání čteček elektronických knih