Katalogy a databáze

Účinnými pomůckami ke zjištění, zda se v Severočeské vědecké knihovně nachází požadovaná kniha, časopis či jiný druh dokumentu, jsou katalogy. Zpočátku se vytvářely v papírové formě, od 1. 1. 1995 se buduje elektronický on-line katalog, obsahující veškerou knižní produkci získanou po tomto datu. Postupně se do něho ukládají údaje o starší knižní literatuře ve fondu knihovny a od 1.1. 2001 i údaje o časopisech. Pokud nenajdete v online katalogu knižní produkci vydanou před rokem 1995, doporučujeme Vám, abyste ji hledali v lístkovém katalogu ve vědecké půjčovně. Mějte však na paměti, že mnohé lístkové katalogy se již dále nedoplňují, takže informace o nově získaných publikacích se dozvíte jen v online katalogu v nabídce Novinky a seznamy.

Regionální článková bibliografie je databáze, která obsahuje bibliografické záznamy článků a  statí z vybraných regionálních novin, časopisů a sborníků se zaměřením na Ústecký kraj od roku 2002 do současnosti.

Databáze regionálních osobností je faktografická databáze osobností kultury, umění, sportu, vědy a veřejného života Ústeckého kraje. Podchycuje základní biografické údaje o osobnostech, jež se významně zapsaly do veřejného dění Ústeckého kraje, ale i o těch, které se k regionu vážou pouze místem narození či úmrtí, přestože svou činnost vyvíjely jinde.

Katalog gramodesek je k dispozici pouze v lístkové formě a nachází se v hudebním oddělení.

Pokud jste požadovaný dokument nenašli v našem fondu a myslíte, že by zajímal i další čtenáře, můžete nám dát tip na jeho zakoupení vyplněním formuláře Tipy na nákup.

Z vnitřní sítě knihovny lze vstupovat do databází, k nimž má knihovna licencovaný přístup. Do databází EBSCO a Naxos Music Library lze vstupovat i z počítačů mimo knihovnu. Odkaz na vzdálený přístup do databází EBSCO a Naxos Music Library se objeví po přihlášení do čtenářského konta (po zadání čísla průkazu a PIN).